Multi Function Spray Zväčšiť

Multi Function Spray

Multifunkčný sprej.

Viac detailov

Detaily

Multi Function Spray je určený na mazanie nízkootáčkových mechanizmov, uvoľňovacích a montážnych prácach v nemocniciach, laboratóriách, farmaceutickom a potravinárskom priemysle, údržbárskych dielňach, automobilovom priemysle, poľnohospodárskom priemysle. Je tiež určený na čistenie a mazanie rôznych mechanických zariadení, prevodov, elektrických zariadení, elektromechanických zariadení, kontaktov, relé.

 

Ekologický
- Je vyrobený na báze rastlinných estérov, je úplne biologicky odbúrateľný podľa testov OCDE 301B a tiež OCDE 302C.
- Neobsahuje prchavé organické zlúčeniny (VOC)
- Neškodný pre zdravie
- Neobsahuje chlórové rozpúšťadlá ako napr. metylénchlorid (klasifikovaný ako karcinogén).
- Neobsahuje tiež aromatické uhľovodíky ako napr. benzén
- Nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre zdravie, podľa CE kritérií (nedráždivý, neškodlivý, nesenzibilizujúci, netoxický)
- NSF registrácia pre nepriamy styk s potravinami


Nehorľavý
Vysoký bod vzplanutia (nad 100 °C), úplná nehorľavosť pri bežných užívateľských teplotách, ale aj pri prácach vo vysokých teplotách (80°C); produkt nie je ani výbušný, čo uľahčuje spôsob skladovania


Ekonomický
Produkt obsahuje ako hnací plyn CO2 (nehorľavý) namiesto propán- butánu, čo umožňuje zvýšiť obsah samotného produktu (mazadla) v spreji a znížiť obsah hnacieho plynu

 

- maže, impregnuje, chráni proti zadieraniu, odstraňuje oxidáciu, chráni pred vlhkosťou, odstraňuje asfalt a čistí rôzne plochy
- certifikát NSF H1
- je čistý, bezfarebný, neobsahuje silikóny, neobsahuje kyselinu ortofosforečnú ani chlórové rozpúšťadlá
- na báze rastlinných estérov, je plne biologicky odbúrateľný, neobsahuje VOC(podľa kritérií OCDE) a má prirodzenú vôňu,
- nedráždivý, nevytvára fotochemickú reakciu, má veľmi nízke povrchové napätie
- je kompatibilný so všetkými plastmi a elastomérmi.

 

Obj. číslo Názov Skl. kód Balenie Obsah
85810 Multi Function Spray     400 ml sprej