Systém riadenia kvality ISO 9001:2015 Systém riadenia životného prostredia ISO 14001:2015 Certifikát spoločnosti KENT o výhradnom zastúpení pre SR
iso9001 iso14001 kent
NATUR-PACK - Enviromentálne zodpovedný výrobca NATUR-PACK - nakladanie s odpadmi
np1 np2