SlovaKENT s.r.o.

Hadovce 60, 945 01 Komárno, Slovensko

IČO: 44747675 , IČ DPH: SK2022807468Tel: +421 908 317 885E-mail: office@slovakent.sk, info@slovakent.sk

 

 

Centrála spoločnosti: